Marsilio Ficino (1433-1499) şi problemele platonismului în Renaştere

„Lucrarea de faţă este o tentativă de a descrie filosofia lui Marsilio Ficino, influenţa sa asupra artelor plastice din secolele al XV-lea şi al XVI-lea şi asupra literaturii din secolul al XV-lea, ca şi o scurtă descriere a Academiei platoniciene de la Careggi şi a principalilor ei reprezentanţi sau urmaşi.”(Ioan Petru Culianu) Susţinută la Universitatea […]
Toy of Țuki
Bookstagrame