Susan Lewis – poeme din „How to be another”

An chetă

Dacă ar fi cuvintele pixeli aș putea aprinde aceste umbre. Dacă ar fi pixeli, logica mea s-ar dospi. Dacă ar fi binare, mașinile ar chicoti la momentul oportun. Soarele, din păcate, va fi tot culpabil. Nu vorbesc despre a face față morții sau opusului acesteia, ci despre ceva aberant ce nu pot dezvălui. Spune-mi cel mai ascuns secret al tău imediat ce îl uit. Există acest neajuns supărător, există această lună de miere din conuri și bastonașe la fel de colorate ca orice nuntă indiană. Negru, negrul este raritatea la care unii dintre noi sunt obligați să tânjească. Contrazi-mă, zi-mi că-s amețită de fum, refractară să pun această idee lângă fratele său bun. În schimb nu mă voi întoarce la Epoca Afrontului. Poți rezona cu simpatie la un exces de frumuseți accidentale, deși nu sunt mai puțin probabile decât noi restul.

In Quest

If words were pixels I could lighten these shadows. If words were pixels, my logic could be leavened. If words were binary, machines would chuckle at the right moments. The sun, alas, will still be reprehensible. I‘m not talking about death-dealing or its opposite, but something anomalous I can’t disclose. Tell me your deepest secret, as soon as I forget. There is this nagging lack, there is this honeymoon of cones & rods as colorful as any Indian wedding. Black, black is the rarity some of us are bound to crave. Call me contrary, call me besotted with soot or unwilling to put this idea beside its natural brother. What I won’t revisit is the Age of Affront. You may vibrate with sympathy for a plethora of accidental beauties, although they are no less probable than the rest of us.

Odată,

mi-ai pavat stările cu apreciere. Acum au crăpat și au făcut gropi de nesiguranță. Ceea ce nu e ca și cum aș spune că nu mai iubesc încă acest vâjâit și fâsâit irepresibil de gaze – dinăuntru și dinafară, otravă și leac. Știu că mă ia cu leșin dar nu adormi, vom răsuci problema până stă în picioare. Toți ceilalți găsesc grăunțele mai grozave decât grația, inspirând grăiri grunjoase și neastâmpărate precum câinii ghiorăind. But you & I, we’ve been through that*. Bas… na! zici tu, bas… târcă, băi bâzdâc. Unu la zero pentru Șeic(in)spir, cioranu-ajuns, chiar dacă Tucidide a spus-o cel mai bine, indiferent ce a spus. Nu uita cum ne-a făcut pe plac Platon debitând probleme drăguțe, exilat de bună voie din această peșteră distractivă.

Once,

you paved my moods with appreciation. Now they’re cracked & pocked with insecurity. Which is not to say I don’t still love this compulsive whoosh & swish of gases — in & out, poison & cure. I know I’m fading here but stay with me, we’ll see this matter through until it’s thorough. Everyone else finds hominy more homely than harmony, inspiring homilies rich in grit & restless as hungry dogs. But you & I, we’ve been through that*. Base, you say, bass turd, baize. Score one for Shakescene, that upstart crow, even if Thucydides said it best, whatever he said. Don’t forget how Plato pleasured us by pumping out pretty problems, exiled as he chose to stay from this entertaining cave.

* vers din “All Along the Watchtower” – de Bob Dylan
©Traducere din limba engleză de MARGENTO și Marius Surleac

SONY DSCSusan Lewis locuiește în New York City și este redactor-șef al revistei Posit (www.positjournal.com). Printre cele mai recente cărți ale sale întâlnim This Visit (BlazeVOX [books], 2015), How to be Another (Červená Barva Press, 2014), și State of the Union (Spuyten Duyvil Press, 2014). Poemele sale au apărut sau vor apărea în The Awl, Boston Review, The Brooklyn Rail, Connotation Press, EOAGH, Gargoyle, Luna Luna, Otoliths, Ping Pong, Propeller, Raritan, Seneca Review, Verse, Word For/Word, și Yew. Mai multe puteți găsi pe pagina sa personală.

Lasă un semn

comentarii

Oferă și tu SemneBune: Asociația AdLittera

Redirecționază până la 3,5% din impozitul pe venit pentru ca Asociația pentru Educație și Cultură AdLittera să poată beneficia de sprijinul tău financiar! Redirecționarea este gratuită, adică nu duce la nicio cheltuială suplimentară pentru persoana care completează formularul respectiv. Formularul este opțional și poate fi completat de orice persoană fizică care obține venituri din salarii și asimilate acestora.
Revista SemneBune este un proiect editorial al Asociației AdLittera și este online din 2010.

Autor articol: Marius Surleac

Marius Surleac
Absolvent al Facultății de Fizică, Marius a debutat cu volumul de poezie Zeppelin Jack (Herg Benet, 2011). Publică poezie în reviste din țară si străinătate, se ocupă de traduceri de poezie din engleză în română. Este pasionat de fotografie, jazz și ciclism. Își face de cap pe www.mariussurleac.ro