Responsabilitate socială a afacerilor

Conceptul de „responsabilitate socială a afacerilor”, analizat din perspectiva unui psiholog, în volumul Globalizare etică, autoare Aurica Brişcaru 

Cartea a apărut de curînd la Editura Institutul European, în colecţia „Dezbateri contemporane”

Din păcate, cred că vor trece mulţi ani pînă cînd CSR va deveni autentic în mediul de afaceri românesc. Sîntem la primii paşi: marketing, imagine, wash green, filantropie parohială… (A. Brişcaru)

O carte extrem de actuală, adresată deopotrivă specialiştilor, cît şi publicului larg, tuturor celor interesaţi de noile abordări în domeniul ştiinţelor sociale

De curînd, la Editura Institutul European, a apărut volumul Globalizare etică. Responsabilitate socială corporativă, autoare Aurica Brişcaru – un studiu inedit, care îşi propune să analizeze, dintr-o nouă perspectivă, conceptul – extrem de actual – de „responsabilitate socială corporativă”.

Psiholog de formaţie, cu preocupări în domeniul psihologiei organizaţionale, autoarea apreciază că Noutatea reclamată de carte constă în cheia de decodificare a stării de fapte actuale. Fără a nega rolul economicului, încerc să schimb focalizarea, insistînd şi pe alte aspecte şi riscuri colaterale ale globalizării. Responsabilitatea socială a afacerilor nu este un «trend», ci o aspiraţie firesc umană, expusă în scris cu milenii în urmă. Este un model de declinare a grijii voluntar individuale faţă de persistenţa civilizării împreună care a fost reformulat – responsabilitatea socială corporativă – adecvat timpului nostru. Interesul meu se înscrie, pe de o parte, în contextul temerilor noastre, ca fiinţe umane, legate de periclitarea habitatului şi, pe de o altă parte, subiectul intră în sfera preocupărilor mele profesionale: organizaţia şi comportamentele ei”.

Adresată deopotrivă specialiştilor (psihologi, economişti, manageri, politologi şi studenţi la facultăţile de profil), dar şi publicului larg, tuturor celor interesaţi de noile abordări în domeniul ştiinţelor sociale, volumul Globalizare etică. Responsabilitate socială corporativă pune în discuţie conotaţiile majore ale termenului de responsabilitate socială corporativă, detaşînd cîteva din semnificaţiile de fond ale tendinţei curente de „socializare a afacerilor”.

Cartea analizează procesul de globalizare din perspectivă a două axe: prima, face referire la aspectele mai mult sau mai puţin sincronice ale globalizării (economice, politice, culturale), cea de a doua, la raportarea dimensiunilor globalizării la referenţialul valorilor etice şi sociale generale.

De ce afacerile din zilele noastre ar trebui să fie mai morale decît cele din alte vremuri? De ce ar trebui ele să să adopte sistematic comportamente organizaţionale responsabile social? Cum se clădesc instituţional valori şi culturi organizaţionale etic responsabile? Cum arată operaţionalizarea acestora în mediul întreprinderilor mici şi mijlocii naţionale? – acestea sînt doar cîteva din întrebările care îşi găsesc răspuns în volum.

Din cuprins:
• Incursiune in istoria practicilor responsabile de munca • Globalizarea, provocare sau resemnare? • Filozofia etica a afacerilor • Noul referential politic al lumii: dezvoltarea durabila • Sustenabilitate si tehnologie • Procese de guvernare • Managementul responsabilitatii sociale corporative, dimensiune a managementului strategic al companiilor • Functiile managementului responsabilitatii sociale corporative

Cartea are 240 de pagini şi poate fi achiziţionată din librării sau de pe site-ul editurii, http://www.euroinst.ro/titlu.php?id=1240.

 

DATE DESPRE AUTOARE:

Actualmente, A. Brişcaru este  lector la Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi, Senior Member în Committee of International Economics Development and Research Center, recenzor de articole pentru diferite conferinţe internaţionale şi editor-şef al International Journal of Social Science and Humanity din Singapore. A publicat numeroase articole în cadrul unor conferinţe naţionale şi internaţionale, precum şi în media naţională.

Aria de expertiză a autoarei se circumscrie domeniului comportamentelor organizaţionale, cu precădere a managementului resurselor umane. În acest sens, pentru dezvoltarea unor conduite organizaţionale optime, a oferit consiliere şi consultanţă pentru numeroase firme profit şi nonprofit, dar şi pentru instituţii guvernamentale şi ale administraţiei publice naţionale şi internaţionale. De asemenea, a gestionat peste douăzeci de proiecte, ca aplicat principal sau partener, finanţate din fonduri publice, a activat ca evaluator în diferite programe internaţionale şi naţionale, a fost director general în organizaţii neguvernamentale şi firme profit.

 

 

 

Lasă un semn

comentarii

Autor articol: Semnu' Bun

Avatar
Primul semnalizator cultural de pe această platformă. Îndrumă și recomandă din 2010.