Despre explorare și magie, în romanul „O căutare” (Ligia Ruscu)

Ligia Ruscu se remarcă, mai ales, prin activitatea sa de istoric. Universul ficţional pe care îl propune spre explorare în romanul „O căutare” este dovada unui spirit creator neobosit, a cărui viziune despre timp şi spaţiu ajunge să atingă hotarele magicului. Chiar harta desenată la începutul romanului ne plimbă de la Colţeşti la Bradu Înalt, trecând pe lângă Lacul Ursului şi ajungând în Codrul Mohorât, şi prevesteşte un periplu interesant, plin de întâmplări neprevăzute.

            Romanul „O căutare” semnat de Ligia Ruscu este chiar ceea ce se anunţă încă din titlu. Protagonistul Şandru porneşte într-o călătorie în scopul descoperirii de Sine şi a originilor sale. Tânărul fiu de crai află un adevăr crunt, care va declanşa o mulţime de întrebări şi dileme. Acestea îl conduc pe un drum iniţiatic, în speranţa că va găsi răspunsurile de care are nevoie: cine este şi de unde vine, de fapt. Alături de câţiva tovarăşi de călătorie, Şandru străbate ţinuturi magice şi este supus încercărilor, la fiecare pas. Zâne care iau chip omenesc, poveşti cu tâlc, capcane, ritualuri, voci şi fiinţe magice îi apar, ca prin farmec, în acest periplu.

            Codrul Mohorât este locul în care Şandru speră să găsească răspunsurile căutate. Până acolo, însă, acesta trece printr-o serie de întâmplări: întâlnirea cu un pustnic, vrăjitori, lupte, probe iniţiatice, cum ar fi cea în urma căreia Şandru obţine paloşul cu puteri magice. Universul al Ligiei Rusu amintește de cel creat de Kat Howard în romanul „Umbra magiei”, despre care am povestit pe Semnebune. Sau de hobbitul Frodo Baggins, din Stăpânul inelelor, ce străbate ţinuturi misterioase şi se avântă într-o călătorie plină de peripeţii, alături de prietenii săi. Iată şi un pasaj care m-a transpus, pentru o clipă, în lumea plină de magie a romanului: Apoi, Şandru văzu ceva care îl făcu să se înmoaie deodată. Din deschizătură răbufneau vălătuci de fum gros, alburiu. Se ridicară stâlp înaintea lor, răsucindu-se întruna, învolburându-se şi îngroşându-se. În mijlocul fumului începu să se zugrăvească o umbră argintie, mai întâi de-abia desluşită, apoi tot mai limpede. Fuioare tot mai subţiri de fum se învârteau în jurul ei, risipindu-se, şi în urmă rămase ceva ce semăna a om, dar Şandru era sigur că nu om era.

           Gruia, Soare şi Vrabie (până la un moment dat) îl însoţesc pe Şandru în călătoria sa. Fiecare dintre personaje are un rost în această căutare. Gruia este prietenul înţelept, bunul sfătuitor, care cunoaşte istorioare ce-l ajută să înţeleagă anumite evenimente. Soare este prietenul descurcăreţ, care nu se teme de luptă şi are întotdeauna o atitudine de lider. Vrabie este iscoditorul care, pragmatic fiind, pune cap la cap detalii şi află lucruri care îi ajută să iasă din situaţii-limită. Însă misterul planează asupra lui Şandru. Acesta află întâmplător că nu este os domnesc şi revolta sa interioară se concretizează în hotărârea de a porni în căutarea unor răspunsuri. Era înconjurat de rămăşiţele unui trecut care fusese măreţ şi înspăimântător şi nu le putea înţelege. Şandru este singurul care poate mânui paloşul, dă dovadă de o forţă nebănuită în lupte şi poate prevedea evenimente viitoare. Ceva magie la mijloc? Lectura romanului vă lămureşte cel mai bine…

            Şandru şi prietenii săi trec printr-o mulţime de stări, căci, pe măsură ce înaintează în drumul lor, sunt puşi în faţa evenimentelor neprevăzute. Fie că este vorba de o comunitate care-i tratează ca pe nişte intruşi, de o fiinţă umană cu un aspect neobişnuit, de o grotă în care sălăşluieşte un spirit vrăjit sau de un obiect ce, brusc, capătă dimensiuni magice, scriitoarea creează senzaţia că personajele se mişcă într-un timp şi spaţiu alunecoase, unde nimic nu este cert. Un joc al alianţelor şi al duşmăniilor, al prieteniei şi al trădării, al vorbelor şoptite şi  al zgomotelor bizare. Astfel aş rezuma, în câteva cuvinte, esenţa romanului. Modul în care personajele acţionează în fiecare situaţie, trecând prin bucurie, teamă, curiozitate, incertitudine, se înscrie într-o anumită dinamică a căutării adevărului. În acest context, Şandru descoperă lumea, explorează ţinuturi fermecate, depăşind scopul individualist al călătoriei. El devine conştient că aparţine unei lumi ale cărei secrete aşteaptă să fie descoperite.

            Fiecare dintre cele şapte capitole ale romanului reprezintă o etapă în călătoria lui Şandru: Plecarea / Întâlniri / Mărginimea / Răsturnări / Muntele şi Codru / Scorpia şi hruba/ Grădina. Acesta pierde din vechii tovarăşi de drum şi întâlneşte alţii noi, care îi sunt alături pentru o bucată de vreme. Gruia întruchipează fidelitatea în tot acest tablou al fiinţelor omeneşti sau magice care se perindă prin viaţa lui Şandru. Gruia îi rămâne alături până la sfârşit, indiferent de urmări. Ce va mai descoperi şi va pierde Şandru în urma acestei călătorii, rămâne să aflaţi chiar voi…


Titlu: O căutare
Autor: Ligia RUSCU
Editura: Polirom, București
ISBN: 978-973-46-6612-6
An apariţie: 2017
Număr de pagini: 456

Lasă un semn

Comentariu

Abonează-te gratuit prin email

Introdu adresa de email pentru a te abona și vei primi notificări doar când vor fi publicate articole noi.

Donează 20% de SemneBune

Dacă reprezinți o entitate juridică, te rugăm să descarcarci, completezi și semnezi Contractul prin care afacerea ta poate susține educația culturală.
Direcționarea a 20% din impozit este deductibilă pentru că suntem în Registrul entităților pentru care se acordă deduceri fiscale (INTERNT-266538804).
Virează către noi să putem avea coerență și mai multă consistență în informațiile culturale de care ai nevoie.
Revista SemneBune© este un proiect editorial al Asociației AdLittera și este online din 2010.

Autor articol: Adelina Sorescu

Este profesor de franceză/engleză, posesoare a unei prezențe de spirit considerată drept „originală”. Îi place să creadă că aventura cunoașterii este un zâmbet larg și frumos ascuns în paginile cărților. Dorința de a-l descoperi mereu sub o altă „pălărie” o îndeamnă să citească, să scrie recenzii, să observe, să-și imagineze...