Marc Vincenz – poeme

CERURI NEGRE

Soarele apune
iar ele se înalţă din nou,

vârtejuri de aer,
ţipând înjurături.

Când suntem cu spatele
ele se năpustesc asupra sângelui cald,

sfârșindu-şi ciocurile
în al nostru dioxid de carbon,

ţăcănindu-şi ciocurile
asemenea unor foarfece nebune.

Joseph spune că magia lor stă în pene,
le numeşte condeie care măzgălesc cerurile.

Eu spun, ciudat cum sângerează ger.
Dar, Ah – răgaz,

el cu arcul şi săgeata,
el cu ochii

la ceafă,
el cu iluzia timpului.
 

BLACK SKIES

The sun bottoms out
and they rise again,

air-tumbling whorls,
screaming four-letter words.

When our backs are turned
they go straight for the warm blood,

dying their beaks
in our carbon dioxide,

clicking their beaks
like mad scissors.

Joseph says their magic is in the feathers,
he calls them quills that ink the skies.

I say, strange they bleed cold.
But, Ah—respite,

he with the bow and arrow,
he with the eyes

in the back of his head,
he with the illusion of time.

 

 

CEAŢĂ MANCHURIANĂ

Beijing, decembrie.
Norii ca o vată de oţel,
clădiri izbite de-a lungul Dong Wen Men-ului,
trafic pustiit şi fulgi de zăpadă din furnale
se învârtesc ca după o furtună nucleară;
toate acestea înainte de prânz, toate acestea înainte de ceaţă.
Lumea este aproape vizibilă,
umbre vii întunecate de sticlă îngheţată.
Însă aici, în grădina ta, bambusul scârţâie,
iar maşinile devin răsuflarea oraşului,
fină şi inofensivă, precum ploaia peste ţigle.
 
Tăieţeii pe care îi serveşti sunt fierbinţi şi picanți şi
au gustul ţinutului tău natal, îndepărtat, din munţi,
al pinilor şi făinei necernute
din bucătăria mamei tale,
al lemnului din tocătorul ei.
 
Tu îți sugi tăieţeii precum un mare bâtlan
ai săi viermi, împroșcând sos
peste noua ta bluză roz, iar atunci când zâmbeşti,
dinţii tăi devin roşii ca sângele.
 
Iar acum lumea dispare din nou,
 
și ochii tăi negri asemenea cărbunelui ars,
iar tu zvâcnești în capul meu ca un incinerator.

MANCHURIAN FOG

Beijing December.
Clouds like steel wool,
buildings buffeted all along the Dong Wen Men,
ravaged traffic and smokestack-snowflakes
swirl like the aftermath of a nuclear storm;
all this before lunch, all this before the fog.
The world is almost visible,
living shadows dulled by frosted glass.
But here in your garden, the bamboo creaks,
and the cars become the breath of the city,
soft and harmless, like rain upon the tiles.

The noodles you serve are hot and sharp and
taste of your distant mountain homeland,
of the pine trees and the coarse flour
in your mother’s kitchen
of the wood from her chopping board.

You suck your noodles like a great heron
his worms, splattering sauce
over your new pink blouse, and when you smile,
your teeth have turned blood red.

And now the world disappears again,

and your eyes dark as burned charcoal
and you throb like an incinerator in my head.

© de www.mariussurleac.ro

Marc_Vincenz Marc Vincenz s-a născut în Hong Kong, în punctul culminant al Revoluţiei Culturale, din părinţi de naţionalitate elveţiano-britanică. Poemele şi traducerile sale au apărut îndeosebi în mediul online. A publicat şi în reviste precum: Washington Square Review, The Bitter Oleander, Canary, Exquisite Corpse, Crab Creek Review, Tears in the Fence, Guernica, The Potomac, Spillway Review şi Poetry Salzburg Review. Dintre cărţile publicate: The Propaganda Factory, or Speaking of Trees (apărută în format e-book la Ed. Argotist în 2011, carte tipărită la Ed. Spuyten Duyvil în 2012) şi Pull of the Gravitons (apărută la Ed. Right Hand Pointing, 2012). Secret Letter este traducerea colecţiei de „Geheimbrief” aparţinând poetei elveţiene Erika Burkart, care va apărea în 2013 la Ed. Cervena Barva Press. În 2013 a apărut la Ed. Spuyten Duyvil, în traducerea sa, volumul Kissing Nests de Werner Lutz. În 2013 va lansa colecţia de poeme bilingve (engleză-germană) Additional Breathing Exercises / Zusätzliche Atemübungen, Ed. Wolfbach, Zurich.

Lasă un semn

comentarii

Autor articol: Marius Surleac

Marius Surleac
Absolvent al Facultății de Fizică, Marius a debutat cu volumul de poezie Zeppelin Jack (Herg Benet, 2011). Publică poezie în reviste din țară si străinătate, se ocupă de traduceri de poezie din engleză în română. Este pasionat de fotografie, jazz și ciclism. Își face de cap pe www.mariussurleac.ro