„Nomadosofia” lui MARGENTO ajunge în Alaska

Of the Living Vernacular, of Lives, Pain, and Jazz. . .

Helena Spector Reviews MARGENTO’s Nomadosophy

Margento:  Nomadosophy, thrills the reader with its collection of international poetry, brilliantly orchestrated by the increasingly renowned Romanian poet and performer Chris Tanasescu.

The book revels in a breathtaking global range, weaving together threads from many places and times.  The poems manage a vast, macrocosmic scope together with intimate, microcosmic detail; they are political and they are personal; they are impressive in conjoining things of apparently incompatible orders.

This emotional and intellectual winged spirit soars across time and space, then swoops into a country, a language—and then again takes flight over oceans and continents, to pierce the clouds and bring light to another place, another idea, another language.  Tanasescu and his crew have mastery of tongues . . . and of their audience.

Assisting in the magic, the editorial and linguistic hand of Tanasescu’s wife, Raluca, is part of the never-ending tapestry. With these magicians, we experience everything from a poem written in sand by a 17th-century Thai poet about to be executed—all the way to poems that seem to have been written moments before this physical book was printed.  Is this part of what Tanasescu means by „A Graph Poem,” his subtitle for the book?

Chris Tanasescu and his wife spent a year teaching in Vietnam, where they also connected (as they apparently do wherever they go!) with in-country writers.  The book’s poems from this time in Vietnam (including visits to Cambodia, Thailand, and other places), both Tanasescu’s poems and others’, are tender, sad, lovely, and moving.

Indeed, many of the book’s poems are by Tanasescu himself; they are insistently rhythmic, musical, and, oddly, mathematical.  They sing of Romania, Moldova, of the living vernacular, of lives, pain, and jazz, of delight and marriage.  They reference and remind us of beloved American and British poets—Jarrell, Brooks, Bishop, Browning, Millay, and more.

So much richness:  ancient, modern, Asian, European, men, women.  How does Tanasescu know so many great writers, in spirit and in person?  How does this one poet travel such intellectual, artistic, spiritual distances so apparently effortlessly?  This reviewer does not know, and simply feels—as will anyone who buys and reads Nomadosophy—grateful to be invited to the party!

Helena Spector, currently at the University of Alaska Anchorage, has taught writing and literature at colleges and universities in several American states, and at universities in China, Estonia, Russia, and Vietnam.  She has written many theatre and book reviews for Alaska publications.

MARGENTO_copertaI

Despre vernacularul viu, despre vieți, suferințe și jazz . . .

Helena Spector, cronică la Nomadosofia, de MARGENTO

Margento: Nomadosofia încântă cititorul cu o colecție de poezie internațională orchestrată magistral de cunoscutul poet și performer român Chris Tănăsescu.

Volumul ne delectează cu o diversitate globală uluitoare, care țese laolaltă ițe din nenumărate locuri și timpuri. Poemele combină proporțiile vaste, macrocosmice, cu detaliul intim, microcosmic; sunt politice, dar și personale. Sunt impresionante prin reunirea unor regnuri aparent incompatibile.

Acest spirit afectiv și intelectual se înalță peste timp și spațiu, apoi coboară într-o țară, într-o limbă, pentru a zbura îndată din nou peste oceane și continente, străpungând norii și punând în lumină un alt loc, o altă idee, o altă limbă. Tănăsescu și trupa sa au darul stăpânirii limbilor. . . și a publicului.

Cea care ajută la crearea magiei, brațul lingvistic și redacțional, este Raluca, soția poetului, parte și ea din tapiseria fără de sfârșit. Cu ajutorul acestor doi magicieni, experimentăm totul, de la un poem de secol 17, scris în nisip de un poet tailandez pe punctul de a fi executat, la texte ce par să fi fost terminate tocmai când se trimitea volumul la tipar. Face asta cumva parte din ceea ce Tănăsescu înțelege prin “Poem graf”, conceptul care constituie subtitlul cărții?

Chris Tănăsescu și soția lui au petrecut un an ca profesori în Vietnam, unde au cunoscut scriitori ai locului – un lucru pe care se pare că îl fac oriunde călătoresc! Textele din perioada lor vietnameză (inclusiv cele din timpul vizitelor în Cambogia, Tailanda etc.), care aparțin atât lui Tănăsescu personal, cât și altor poeți, sunt tandre, triste, minunate, emoționante.

Într-adevăr, multe dintre poemele din carte sunt scrise de Tănăsescu însuși: insistent ritmice, muzicale și, în mod straniu, matematice. Versurile sale ne cântă despre România, Moldova, despre vernacularul viu, despre vieți, suferințe și jazz, despre bucurii și căsătorie. Multe fac referire la și ne amintesc de poeți americani și britanici îndrăgiți: Jarrell, Brooks, Bishop, Browning, Millay și mulți alții.

Există o așa de mare bogăție în acest volum – antici, moderni, asiatici, europeni, scriitori, scriitoare. Cum poate Tănăsescu să cunoască, personal sau cu spiritul, atât de mulți mari autori? Cum poate acest poet să călătorească astfel de distanțe intelectuale, artistice și spirituale fără să facă aparent niciun efort? Eu, ca recenzent, nu știu, dar sunt pur și simplu recunoscătoare, la fel cum va fi oricine care va cumpăra și va citi Nomadosofia, că am fost invitată la această petrecere!

Traducere de Raluca Tănăsescu

 

Helena Spector, profesoară la Universitatea din Alaska (Anchorage, US), a predat compoziție și literatură la colegii și universități din câteva state americane, precum și la universități din China, Estonia, Rusia și Vietnam. Spector este autoarea a numeroase recenzii teatrale și de carte pentru diferite publicații din Alaska.

_
Editura Max Blecher

MARGENTO
Nomadosofia / Nomadosophy

Anul apariției: 2012
Colecția: Washoe
Format: 138 X 200 mm
Număr de pagini: 368
ISBN 978-606-93191-8-5
Preț: 40 RON

Lasă un semn

Comentariu

Semne bune de la Persoane juridice

Descarcă, completează și semnează Contractul de sponsorizare prin care afacerea ta poate susține educația culturală.
Dacă firma este plătitoare de impozit pe profit: 20%;
Dacă firma este plătitoare de impozit pe venit: 20% trimestrial;
Dacă ești PFA, sponsorizarea este deductibilă la calculul impozitului pe venit în limita a 5% din venitul net.
ASOCIAȚIA PENTRU EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ ADLITTERA (A.E.C.A.) este înscrisă în Registrul entităților pentru care se acordă deduceri fiscale (INTERNT-266538804).
Virează către noi să putem avea coerență și mai multă consistență în informațiile culturale de care ai nevoie.
Revista SemneBune© este un proiect editorial al Asociației AdLittera și este online din 2010.

Autor articol: Semnu' Bun

Primul semnalizator cultural de pe această platformă. Îndrumă și recomandă din 2010.