„Minoritățile în context legislativ internațional” de Roxana-Alina Petraru

coperta 1Apariție nouă în colecția , volumul „Minoritățile în context legislativ internațional” tratează un subiect actual într-o manieră complexă și interdisciplinară.Volumul analizează conținutului drepturilor minorităților naționale și principalele poziții ale comunității internaționale în abordarea problemelor din acest domeniu. Sunt formulate soluții ce pot servi drept bază pentru dezvoltarea și punerea în aplicare a programelor pe termen lung privind protecția drepturilor minorităților naționale. O noutate în cercetarea drepturilor minorităților naționale o reprezintă abordarea comparată a legislațiilor naționale din mai multe state europene cu referire la această problemă precum și conturarea unei definiții proprii a unui concept (minoritate națională) care încă nu este deplin înțeles și reglementat.

Profesor doctor , Academia Română – Filiala Iași: „Ultimele secole nu au fost blânde pentru grupurile etnice și/sau naționale, grupuri mereu confruntate cu vitregiile timpurilor și contextelor istorice care s-au succedat în ritm de sarabandă. Identitățile au fost mereu supuse manipulărilor de tot felul căci, dacă ar fi să analizăm trecutul omenirii, am ajunge repede la concluzia că cel care impune sau modifică o identitate devine făuritor de destine. Cartea Roxanei Petraru aruncă o lumină nouă, cea din ochii juristului experimentat, asupra normelor care au guvernat și guvernează în lume statutul și rolul minorităților naționale. Lucrarea nu este doar o altă carte pe o temă vizitată de mulți autori, ci o contribuție notabilă într-un peisaj istoriografic divers și policrom. Rod al unei disertații doctorale de succes cartea de față va aduce beneficii reale cititorilor interesați de un subiect mereu fierbinte și actual.”

Colecția , coordonată de profesor universitar doctor , se conturează ca un proiect ale cărui obiective sunt să prezinte ORIGINAL, să provoace ESENȚIAL și să promoveze UNIVERSAL cultura social-politică din spațiul românesc. Cărțile din această colecție se adresează specialiștilor și studenților din această arie academică, precum și tuturor celor interesați de înțelegerea conceptelor subsumate demersurilor cu privire la politic și a mecanismelor ideologice și instituționale ce asigură funcționalitatea politicii.

Cartea „Minoritățile în context legislativ internațional” este deja disponibilă pe site-ul Adenium.

 

Lasă un semn

comentarii

Autor articol: Semnu' Bun

Avatar
Primul semnalizator cultural de pe această platformă. Îndrumă și recomandă din 2010.