Interviu cu Florin Caragiu, despre „dorinţa de a trăi pe viu miracolul literar”

, născut la Ploieşti, este absolvent al Facultăţii de Matematică a Universităţii Bucureşti (1993) şi al Facultăţii de Teologie Ortodoxă (2006), precum şi al unui Master în Teologie Ortodoxă (2008), în cadrul aceleiaşi Universităţi. Asistent universitar la Catedra de Matematică a Facultăţii de Automatică şi Calculatoare a Universităţii Politehnice din Bucureşti (1995-2005). Director al Editurii Platytera, Bucureşti, din 2003, şi editor al Revistei Interdisciplinare Sinapsa. Este autorul volumelor de poezie „Catacombe. aici totul e viu” (Vinea, 2008), „Sentic” (Vinea, 2009) şi „Omul cu două inimi” (Vinea, 2014). Primul titlu a fost nominalizat la premiile „România literară” şi „Mihai Eminescu” (pt. „opera prima”); al treilea titlu a fost tradus în limba franceză de către Anamaria Lupan („L’homme à deux cœurs”, Vinea, 2014). A mai publicat volumele „Cuviosul Ghelasie Isihastul” (Platytera, 2004), „Antropologia iconică” (Sophia, 2008) şi „Întrupări ale iubirii” (Platytera, 2014).

SemneBune: „La început a fost Cuvântul”, apoi s-au creat conexiunile. Poate, dacă nu exista cuvântul, cel scris şi dragul de a împărtăşi din cunoaştere, trăiri, gânduri, nu ne-am fi întâlnit. Nu pot spune că ne ştim de foarte multă vreme, însă am apucat să ne vedem, ascultăm, citim suficient cât să înţelegem faptul că dragul de literatură poate fi un foarte bun liant. Am apucat să asist şi chiar să particip la câteva dintre evenimentele literare organizate de dumneavoastră, sub numele de „”, spuneţi-mi, vă rog, când au luat viaţă şi care a fost motorul acestei iniţiative?

: Cuvântul are tocmai această taină, să-i spunem aşa, de a oglindi în sine pe celălalt, de a odihni la umbra literei o întâlnire semnificativă. au luat fiinţă în 2009, la Sala Oglinzilor, în fostul Sediu al USR, reunind mai mulţi poeţi importanţi. Am moderat acest eveniment împreună cu poetul şi prietenul meu Adrian Munteanu. Serile Sinapsa au avut loc şi la Braşov, dar şi în cadrul Festivalului de Artă Creştină de la Teliu, în anii ce au urmat. În ultimele luni, după o pauză, am reluat seria acestor evenimente la braseria Alouette, avându-l ca împreună-moderator pe criticul literar . Motorul acestei iniţiative a fost dorinţa de a trăi pe viu miracolul literar, de a oferi un cadru dinamic şi interactiv nevoii de întâlnire şi dialog prezente în miezul experienţei artistice.

SB: O întrebare oarecum prezumtivă al cărei răspuns este posibil să-l fi dat chiar din întrebarea anterioară, de ce „Sinapsa”, de ce „Seri”? Există un precusor obiectiv care să fi determinat alegerea acestui titlu?

FC: A fost seară şi a fost dimineaţă, după cum spune cuvântul biblic… Serile, în acest caz, prefigurează revărsatul de zori al unei conştiinţe artistice ce se poate naşte la întâlnirea valorilor. Seara e timpul odihnei, al privirii despovărate de greutatea zilei, al cinei de taină, al unei priviri în care lumina şi umbra se aşază una în alta, potenţându-se reciproc, fără încordarea diurnă obişnuită, cu iz antagonist, specifică luptei pentru existenţă… E momentul ideal al rostirii şi contemplării artistice.

SB: Nu ştiu dacă este pesimistă sau pur şi simplu realistă părerea mea, într-un spaţiu media în care entertainment-ul cu miză comercială ocupă locul de frunte în atracţia spectatorilor, literatura, mai ales cea de calitate atrage mai greu. Cum reuşiţi să convingeţi oamenii să-şi rupă din timpul lor pentru a veni la Serile Sinapsa?

FC: Nu am încercat să conving pe nimeni, calitatea invitaţilor şi consistenţa discuţiilor, comentariilor, împărtăşirea experienţei culturale şi de viaţă într-un spaţiu interactiv, deschis provocărilor, atrag de la sine un anumit public receptiv, degustător de frumuseţe, care se raportează adesea activ la această ieşire în privelişte a autorilor, lucru care face din fiecare întâlnire un accelerator de atenţie şi implicare. Şi tocmai pentru că privitorii sunt mai mult decât nişte spectatori, influenţând prin prezenţa şi intervenţiile lor fenomenul, am reuşit să păstrăm un interes viu în jurul evenimentelor.

2_O_Soviany_si_Paul_Vinicius
și Paul Vinicius

SB: Am observat că evenimentele literare adună, preponderent, tot oameni de litere. Asta este ceea ce-şi doresc organizatorii, un de mediu elitist, închis sau…?

FC: Nu ne dorim un mediu elitist, închis, dar cred că valoarea este un magnet ce atrage de la sine o anume calitate umană şi artistică şi, de aceea, fără nici o tendenţiozitate sau trufie deşartă, încercăm să ne păstrăm în orizontul valorilor, aşa cum îl înţelegem fiecare, desigur. La fel cum o floare atrage prin mireasma ei albinele care urmează s-o polenizeze, tot aşa cred că e suficient să emani virtuţile artistice şi umane pentru a-ţi apropia un nucleu stabil de iubitori de frumos, ceea ce cred că am reuşit până acum.

SB: Serile Sinapsa nu sunt moderate numai de dumneavoastră. Scriitorul Octavian Soviany vă însoţeşte cel mai frecvent. Care sunt beneficiile acestei colaborări?

FC: Octavian Soviany este un autor dintre cei mai importanţi la ora actuală, un om şi un prieten nepreţuit prin disponibilitatea de a ne împărtăşi din bogata sa cunoaştere şi experienţă. Este un dar pentru noi prezenţa sa. Inciziile sale profunde şi deopotrivă remarcile sale pline de umor ce ne descreţesc frunţile contribuie din plin la crearea unei atmosfere unice.

SB: Ce unelte media folosiţi pentru a vă promova?

FC: Până acum, în principal Facebook-ul, blogurile personale, dar au existat şi anumite semnale în revistele literare.

SB: Care sunt criteriile după care selectaţi invitaţii?

FC: Căutăm de fiecare dată o formulă în care sunt implicate valoarea unanim apreciată a participanţilor, dar şi potenţialul lor de creştere valorică, sau capacitatea lor de a împărtăşi din alte zone ale cunoaşterii informaţii şi valori care să întregească priveliştea minţii şi inimii.

SB: Îmi este destul de greu să mă pun în locul organizatorului, presupun că nu este tocmai uşor să ţineţi oamenii până la sfârşitul evenimentului şi să-i convingeţi să mai vină şi altă dată. Ca musafir se pare că nu este suficient fii pus la masă vrei să fii antrenat, prins, chiar implicat. Ce poate face, în cazul de faţă, gazda pentru a nu plictisi. Reuşesc invitaţii să fie suficient de interactivi?

FC: Aşa cum am amintit, convingerea nu vine din afară, ci din interior şi, pe lângă lecturile atractive discuţiile libere, deschise, care au loc după consumarea momentelor de lectură, sporesc mult sentimentul de implicare, calitatea de stimulent al gândirii asociative, de participare activă a invitaţilor la eveniment.

SB: Cât de important este momentul, ora, ziua în care ar fi cel mai bine să programezi un eveniment?

FC: Cred că aceste lucruri se cer cumpănite atent, în funcţie de aşteptările privind publicul prezent la un asemenea eveniment.

SB: Ce dificultăţi poate întâmpina organizatorul? Vi s-a întâmplat să simţiţi uneori nevoia să renunţaţi?

FC: Mereu apar dificultăţi, încât uneori te gândeşti şi să renunţi, dar experienţa dobândită de pe urma acestor întâlniri, feed-back-ul pozitiv venit din multe părţi şi bucuria în sine a unor întâlniri semnificative care face din imaginea literaturii în fiecare dintre noi un orgnism viu m-au încurajat să merg mai departe.

3_Florin_Iaru_Ioan_S_Pop
Florin Iaru și Ioan S. Pop

SB: Dacă ar fi să faceţi ceva mai bine faţă de până acum ce aţi întreprinde în acest sens?

FC: Mi-aş dori să public o colecţie de volume colective care să cuprindă grupaje de poeme si/sau dialoguri ale invitaţilor noştri şi să lase o urmă scrisă a acestor evenimente, ca un ferment în conştiinţa timpului nostru şi a vremurilor ce vor veni.

SB: Întrebări ar putea fi multe, mi-ar plăcea, totuşi, ca cei care mai au nelămuriri să-şi poată găsi răspunsurile prin prezenţa şi chiar participarea la astfel de evenimente. În încheierea acestui interviu aveţi vreun mesaj pe care aţi dori să-l transmiteţi cititorilor?

FC: Mesajul meu este de a încuraja o lectură care să meargă în paralel cu creşterea conştiinţei estetice şi a calităţii umane.

SB: Vă mulţumim că aţi acceptat acest interviu şi vă dorim mult succes pe mai departe!

FC: Vă mulţumesc şi eu!

Lasă un semn

comentarii

Autor articol: Cristina Cîrnicianu

Cristina Cîrnicianu
Absolventă a Facultăţii de Finanţe-Bănci şi a unui Masterat în Informatică economică, lucrează în domeniu IT şi este pasionată de scris. A publicat un volum de versuri în 2014 („Faţa tandră a infernului”, ed. Grinta), are rock-ul în sânge şi jazz-ul în oase.