Vernisaj în Galeriile Williams

afis-5apr(1) vă invită la vernisajul expoziției de pictură al artistei Dana Ștefania Apostol, sâmbătă, 05. 04. 2014, începând cu orele 19:30.

Expoziția vine în continuarea expoziției anterioare – proiect fotografic – The Dark Side of My Moon, proiect realizat împreună cu artista Cristina Olteanu.

Dana Ștefania Apostol, continuă periplul feminității și al senzualității cu propriul său limbaj plastic, un univers pictural, sensibil, colorat și curajos. Expoziția este cu atât mai riguroasă cu cât artista a dezvoltat acest univers ani la rând pentru a-l putea concentra într-un simplu gest de armonie.

Așadar, invitația servește unei mângâieri de libertate, acolo unde, dorința nu este un păcat ci evoluție.

„Prin operele sale picturale Dana Ștefania Apostol dovedește angrenarea într-un proces pe care nu l-am putea numi decât împrumutând de la Dante formula visibile parlare. O încercare de a da glas acelui solilocviu interior imposibil de tradus prin cuvinte. O tentativă de auto-lămurire a unor întrebări presante, ce refuză să-și afle răspunsurile, transferarea lor pe pânză nereușind decât să le reducă intensitatea, nu și să le elucideze definitiv. Astfel putem interpreta creația picturală a Danei Ștefania Apostol, universul ei artistic prezentându-se asemenea unei silva obscura, dominată de motive florale sau vegetale în stil Art-Deco, din sânul cărora răzbat la suprafață figuri feminine diafane, apariții onirice ivite parcă dintr-o altă realitate.

Picturile sale sunt constituite în jurul acestor doi poli elementari – universul motivelor fitomorfe ce servesc drept fundal accesoriu al compozițiilor și personajele feminine ce ocupă primul-plan al lucrărilor, figuri cu chipuri puternic stilizate, cu trăsăturile feței reduse la esențial, cu trupuri la fel de schematizate, ale căror membre lipsite de consistență capătă forme pur decorative, lăsând locomoția pe seama zborului, a levitației căreia se lasă pradă fiecare. Temă centrală a expoziției, zborul vine să mărturisească aspirațiile artistei către Libertate, năzuința acesteia de a trece dincolo de hotarele comunului, spre un tărâm al imponderabilului, al ne-hotărâtului.

Totodată această temă vine să ne conducă spre paradoxul ce stă în spatele picturii sale: o căutare stringentă a libertății, a eliberării, îngemănată unei veritabile încapsulări a compozițiilor într-o temniță de motive decorative, această colivie de flori, petale, ce se regăsește în fiecare dintre operele sale.

Eul rămâne astfel singura constantă absolută într-un univers al Devenirii, într-o vale a eternelor metamorfoze. Acel Eu al artistei ce se ascunde sub forma numeroaselor figuri feminine ce locuiesc universul decorativ al operelor sale, figuri ale căror anatomii sfidează Natura, prin reducerea la decorativ a unor părți fundamental funcționale ( mâinile, picioarele, preschimbate în mlădioase tulpini florale ), prin omiterea altora, îndeosebi a ombilicului, ceea ce dorește a exprima lipsa unei origini naturale ( pledoarie pentru natura lor pur spirituală ) ,dar și lipsa centrului configurator al oricărei structuri, a acelui axis ce conferă sens oricărei mundi. Este atins astfel un alt aspect paradoxal al picturilor Danei Ștefania Apostol, respectiv acea constantă pendulare între completa separație a Eului de universul haotic care-l înconjoară, a drumului către ceea ce Jung definea ca Individuație și imixtiunea Eului în cadrul multiplicității lumii exterioare, a rătăcirii lui printre elementelor celorlalte regnuri.

De cealaltă parte, o egală pendulare între o natură pur spirituală a entităților feminine și înzestrarea lor cu o pregnantă latură senzuală, cu acel erotism al personajelor, ce se vădește fie prin postura în care sunt surpinse, fie prin accentuarea formelor specifice genului feminin. Or, eforturile artistice ale Danei Apostol se îndreaptă tocmai spre rezolvarea acestor paradoxuri, picturile sale însemnând o formulare vizuală a acestei dialectici interioare, o formă de visibile parlare prin care acest discurs dialectic dacă nu-și află soluționarea, cel puțin își pierde din greutate prin simpla sa exprimare.”

Curator: George Păunescu

Despre artist:
Dana Ștefania Apostol ( n.1986, Iași) este un artist vizual activând în București. Absolventă a Universității de Arte „George Enescu” din Iași, secția de Design Interior, Dana Ștefania Apostol se va reorienta curând spre o altă formă de expresie artistică, abordând ca mediu predilect, care îi oferă o mai mare libertate de creație.


În deschidere muzicală, vor performa: Andreea Marin
și Christian Maryan Green (membru al trupei Violent Monkey )


 

Lasă un semn

comentarii

Autor articol: Semnu' Bun

Avatar
Primul semnalizator cultural de pe această platformă. Îndrumă și recomandă din 2010.