postul Paştelui cu reduceri la Herald

Pachet „Pecetea tainelor”

Au existat în vechime nişte oameni a căror abnegaţie pentru cauza cea dreaptă, a căror credinţă în adevărul tainelor creştine şi al căror cumpănire în faţa încercărilor vieţii i-au făcut să nu-şi plece fruntea în faţa lumii, cătând neîncetat către cele înalte. Şi au căpătat aceştia mai apoi chemarea de Sfinţi. Iar numele lor a fost Grigore de Nyssa, Ioan Damaschin, Grigorie de Nazianz, Maxim Mărturisitorul, Pamfil din Cezareea. Înţelepciunea lor, lăsată nouă, o puteţi afla din cărţile din această primă parte a poveştii noastre.

Pachetul contine:

Cuvantari teologice de   SF. GRIGORIE DE NAZIANZ
Despre suflet si inviere de SF. GRIGORE DE NYSSA
Apologia lui Origen de SF. PAMFIL DIN CEZAREEA
Capete gnostice de SF. MAXIM MARTURISITORUL
Despre bine si rau de SF. IOAN DAMASCHIN si SF. DIDIM CEL ORB
Vietile episcopilor Romei de ***(Vietile Episcopilor Romei)

Pachet: Pecetea Tainelor
Cod catalog: HP030
Pret catalog: 114 RON
Pret pachet: 80 RON
Au mai ramas doar: 17 pachete

 

Pachet „Harul balanţei”

Unii dintre cârmuitorii, pontifii şi făuritorii de legi pământeşti, în ciuda rangului lor, care le cerea să împartă binele şi dreptatea, au rămas în istorie tocmai prin fărădelegile şi păcatele lor. Întrucât i-au batjocorit, schingiuit şi chiar omorât pe profeţi şi pe apostoli, pe sfinţi şi pe martiri, pe propovăduitorii dreptei învăţături, au rămas în conştiinţa neamurilor ca asupritori ai celor care, depăşindu-şi condiţia umană, au aspirat prin fapta şi învăţătura lor la cele cereşti. Cărţile din partea a II-a a poveştii noastre se constituie în adevărate cronici ale acestei perioade dramatice.

Pachetul contine:

Procesul lui Iisus de DUTU MIRCEA
Pilat din Pont de DUTU MIRCEA
Procesul lui Pavel, apostolul neamurilor de DUTU MIRCEA
Sfantul si cultul sfintilor de  CARAGEA ANTON

Pachet: Harul Balantei
Cod catalog: HP031
Pret catalog: 95 RON
Pret pachet: 67 RON
Au mai ramas doar: 17 pachete

 

Pachet „Firul luminii „

Şi ajungând în al douăzecilea veac de la înălţarea Fiului Omului, aflăm tot din cărţi cum doctrinele creştine s-au transmis de-atunci şi până astăzi din gură-n gură, din carte în carte, dintr-o limbă în alta, îmbogăţind la nesfârşit corola de minuni a culturii şi civilizaţiei apusene. Despre acestea este vorba în cele trei opuri scrise acum, despre întâmplările de ieri, pentru înţelegerea de mâine.

Pachetul contine:

Doctrina vietii de apoi in Israel, in iudaism si in crestinism de CHARLES ROBERT HENRY
Istoria dogmei de HARNACK ADOLF VON
Septuaginta de   HARL / DORIVAL / MUNNICH

Pachet: Firul Luminii
Cod catalog: HP032
Pret catalog: 105 RON
Pret pachet: 73 RON
Au mai ramas doar: 16 pachete

 

Pachet „Armonia roditoare”

Lipsesc mai multe file acoperite de colbul vremii din cronica acelor evuri de demult, dar ceea ce s-a descoperit între timp reuşeşte să refacă mozaicul până acum incomplet al tainei începutului. Din ele răzbat frânturi de întâmplări uimitoare, iar dezlegarea lor aduce cu sine şi mai multă taină, dar şi mai puţină frică. Chiar dacă povestitorul a lăsat multe lucruri ascunse între filele sale, la fel de adevărat este şi că ascultătorul le înţelege, poate, fără s-o ştie, trecând prin această parte a IV-a a istoriei noastre.

Pachetul contine:

Cartea lui Adam si a Evei de     ***(Cartea lui Adam si a Evei)
Diatessaron (Armonia celor patru Evanghelii) de TATIAN
Evanghelia lui Nicodim de ***(Evanghelia lui Nicodim)
Faptele Apostolului Toma de   ***(Faptele apostolului Toma)

Pachet: Armonia Roditoare
Cod catalog: HP033
Pret catalog: 87 RON
Pret pachet: 60 RON
Au mai ramas doar: 17 pachete

 

Pachet „Neclintirea credinţei”

Şi tot întorcându-ne în vechime, ajungem şi la acele fiinţe pe care acum le privim cu adoraţie, dar şi cu inima cutremurată de milă şi compasiune. Sunt cei care au murit în chinuri de neînchipuit, înfăptuind prin moartea lor ceea ce stătea scris în cuvânt şi slăbind prin forţa martiriului lor maleficele puteri văzute şi nevăzute.

Pachetul contine:

Martiriul sfintilor apostoli Petru si Pavel de ***(Martiriul sfintilor apostoli Petru si Pavel)
Martire pentru Hristos de ***(Martire pentru Hristos)
Patimirile sfintilor martiri de ***(Patimirile sfintilor martiri)
Pastorul lui Herma de    ***(Pastorul lui Herma)

Pachet: Neclintirea Credintei
Cod catalog: HP034
Pret catalog: 80 RON
Pret pachet: 56 RON
Au mai ramas doar: 17 pachete

 

Pachet „Manuscrisul regăsit”

Poza carte

Aceştia s-au numit Enoh, Ioan Botezătorul, Toma, Filip şi Maria, şi fiecare a „cuvântat” către noi, lăsându-ne câte o carte din care să aflăm adevărul despre esenţa lumii şi despre cunoaştere, despre eonii ce au trecut şi lumea ce va să vină, iar aceştia s-au numit gnostici, adică ştiutori ai lucrurilor tainice. Cea de-a VI-a parte a poveştii noastre este dedicată lor.

Pachetul contine:

Cartea lui Enoh de ***(Cartea lui Enoh)
Evangheliile gnostice de ***(Evanghelii Gnostice)
Cartea lui Ioan Botezatorul de *** (Cartea lui Ioan Botezatorul)
Imnuri Gnostice de ***(Imnuri gnostice)
Manuscrisele de la Marea Moarta de ***(Manuscrisele de la Marea Moarta)

Pachet: Manuscrisul Regasit
Cod catalog: HP035
Pret catalog: 140 RON
Pret pachet: 98 RON
Au mai ramas doar: 23 pachete

 

Pachet „Tulburarea începuturilor”

Epoca tulbure pe care o trăim ne îndeamnă să privim spre începuturile dintâi, la vremea ereziilor şi a gnozelor, care nici astăzi nu dau pace cugetului. Ţesute în jurul aceloraşi teme ale reflecţiei creştine, acestea au ajuns până la noi în forme variate şi fascinante prin înţelesurile pe care le revelează. Apoi ne oprim o clipă asupra bisericii primare şi a creştinilor platonicieni din Alexandria, pătrunzând astfel în ce-a de-a VII-a parte a neverosimilei noastre povestiri, care totuşi s-a întâmplat.

Pachetul contine:

Biserica si gnoza de   BURKITT FRANCIS C.
Crestinii platonicieni din Alexandria de BIGG CHARLES
Ereziile gnostice din primele doua secole de MANSEL HENRY L.
Legenda Antihristului de BOUSSET WILHELM

 

Pachet: Tulburarea Inceputurilor
Cod catalog: HP036
Pret catalog: 93 RON
Pret pachet: 65 RON
Au mai ramas doar: 18 pachete

 

Pachet „Bucuria mărturisirii”

Ajunşi în zilele noastre, ne apropiem tot mai mult de noi înşine şi de aproapele nostru, privim la el cu bucurie şi atunci simţim că bucuria aceasta este de esenţă divină, că numai semenul ne poate face să-L vedem pe Dumnezeu în om, în sufletul acestuia. Simţim că mediul divin este cel ce pune pavăză în calea cutremurării temeliilor, căci în El se găsesc toate temeiurile credinţei noastre. Un moment de reculegere, de prezenţă şi de întâlnire autentică ni se propune în partea a VIII-a a poveştii noastre.

Pachetul contine:

Bucuria – Fata lui Dumnezeu in om de GOETTMANN ALPHONSE
Cutremurarea temeliilor de TILLICH PAUL
Mediul divin de TEILHARD DE CHARDIN
Temeiurile credintei crestine de BRUNNER EMIL

 

Pachet: Bucuria Marturisirii
Cod catalog: HP037
Pret catalog: 80.5 RON
Pret pachet: 57 RON
Au mai ramas doar: 18 pachete

 

Pachet „Vălul credinţei”

Poza carte

Iar după ce am contemplat efigia divină în chipul aproapelui, învăluiţi în bucurie şi deplină înţelegere, ne întoarcem privirea către veacurile Testamentului celui Nou, ca să aflăm şi acolo misterul începuturilor dinspre care am purces noi până azi, şi să înţelegem puterea cu care răsună şi acum cuvintele gravate acolo. Totul în cea de-a X-a parte a istorisirii.

Pachetul contine:

Dogmatica bisericii de BARTH KARL
Nemurirea sufletului sau invierea mortilor? de   CULLMAN OSCAR
Originea Noului Testament de HARNACK ADOLF VON
Sfantul Pavel de NOCK ARTHUR DARBY

 

Pachet: Valul Credintei
Cod catalog: HP038
Pret catalog: 82.5 RON
Pret pachet: 58 RON
Au mai ramas doar: 18 pachete

 

Pachet „Liniştea cunoaşterii”

Iar după ce am ascultat cu luare aminte cele nouă părţi ale poveştii, după ce am călătorit prin atâtea veacuri şi evuri, prin atâtea stări şi cunoaşteri, ne oprim în cele din urmă asupra întrebărilor esenţiale: Cine suntem noi cu adevărat? De unde venim şi încotro ne îndreptăm? Care este sensul vieţii noastre pe pământ?

Pachetul contine:

Ce este omul? de PANNENBERG WOLFHART
Dinamica credintei de TILLICH PAUL
Cunoasterea lui Dumnezeu de BARTH KARL

 

Pachet: Linistea Cunosterii
Cod catalog: HP039
Pret catalog: 58 RON
Pret pachet: 40 RON
Au mai ramas doar: 15 pachete

 

Pentru mai multe detalii si comenzi on-line editura va sta la dispozitie.

Lasă un semn

comentarii

Autor articol: Semnu' Bun

Avatar
Primul semnalizator cultural de pe această platformă. Îndrumă și recomandă din 2010.