Zorima Pascal Prodromit „Sfârșitul omului – cules din Sfintele Scripturi”

zosima-pascal-nonah-sfarsitul-omului-cules-din-sfintele-scripturi-10859

Monahul Zosima Pascal-Prodromit, de la Sfânta Mănăstire Neamțu, a adunat în acest volum texte culese de la Sfinți Prooroci, alături de citate din Psalmii lui David, din Sfintele Evanghelii, până la epistole ale Sfinților Apostoli sau scrierile Sfinților Părinți.

Descoperirile și vedeniile consemnate aici se referă sfârșitul lumii, respectiv sfârșitul omului, care fiind tot mai des vrăjit de Antihrist, grăbește sfârșitul anunțat de Dumnezeu. Desigur, asemenea oricărei discuții despre Dumnezeu, înțelegerea acestor texte implică nu doar credință ci și inima deschisă a cititorului credincios. Textele constituie mai mult decât ceea ce poate fi tâlcuit doar cu mintea, descriind cumpăna dintre viața de dincolo și realitatea prezentă. Ambele lumi operează cu o simbolistică ce urmează a fi descifrată prin credință, pentru interpretarea celor viitoare.

În ceea ce privește pierderea omului și pocăința acestuia întru salvarea sa, este vizată răbdarea și preocuparea pentru cele lumești, spre a îndrepta sufletul omului, potrivit Voii Domnului, renunțând așadar la calea relei credințe prin care pângărim corpurile noastre și spiritul.

Volumul este constituit din trei părți care cuprind Cuvinte de la Prooroci și Apostoli, Proorocii ale Sfinților, Cuvânt despre sfârșitul lumii, fiind incluse fragmente din scrierile Marilor Sfinți și din Apocalipsa. Cea de a patra parte a cărții ilustrează învățături și date biografice ale Sfântului Lavrentie de la Cernigov, care a povestit adesea despre timpurile de apoi.

Căci cel ce de-a pururea este legat de lucruri lumești, măcar dacă ar și auzi, tot nu crede (…). Atunci va plânge tot pământul, marea și aerul vor plânge împreună și dobitoacele cele sălbatice și păsările cerului; vor plânge munții și dealurile și lemnele câmpului. Vor plânge și luminătorii cerului, dimpreună cu stelele, pentru neamul omenesc; că toți s-au abătut de la Dumnezeul Cel Sfânt și Ziditorul tuturor și au crezut înșelătorului.

Stihurile sunt însoțite de explicații, sunt tâlcuite, pentru a face înțeles cuvântul pe care l-au rostit proorocii și apostolii. Descifrarea este necesară, spre a nu confunda forma și conținutul din planurile textului. Acesta, fiind o oglindă în care privim, dezvăluie deopotrivă înțelesuri, tulburându-ne cu imaginea unui viitor straniu. Atâta vreme cât nu citim în textele rămase mărturie adevărata carte a omului și a Domnului, sensurile rămân ascunse în umbra închipuirilor de tot felul, noi înșine rămânând înconjurați de neștiință, abătuți de pe drumul adevăratei credințe.

sursa foto: http://www.librariasophia.ro/carti-Sfarsitul-omului-Cules-din-Sfintele-Scripturi-Zosima-Pascal-nonah-so-10859.html

Carla-Francesca Schoppel

Lasă un semn

comentarii

Despre autor

(x) Colaborator SB

Absolventă și masterandă a Facultății de Filosofie. Rătăcită, dar nu pierdută în labirintul basmului, deschide cu cheia visului „Alice în Țara Minunilor”, studiind povestea dintr-o perspectivă filosofică. Rar, scrie poezie.

Număr articole publicate : 35