„kommos” de Iuliana Lungu [fragment]

corpul meu devine

scena timpului trecut,

prezent și viitor, simultan,

aparent imposibil de atins. #poezieromâneascăcontemporană