Fady Joudah – poeme din „The Earth in the Attic”

Puls
(fragment)

1.
Nu pentru o femeie a început războiul, însă-i mai bine
Să crezi astfel, îi plăcea profesorului meu de mitologie să spună, un bărbat
Din sud despre care se zvonea că stoarce din trupurilestudentelor
note mai mari. Mi-a spus prietena mea din acea vreme –

Era un ciudat, ea
A luat însă zece și i-a plăcut gluma lui despre religie
Ca tehnică de auto-mutilare, era Ramadan-ul atunci și, oh, Elena,
Țineam post. Stau întins treaz într-o noapte pustie la est

De Atlantic, la un pas de ploaie, de boabele
De nisip catapultate pe tabla acoperișului fierbinte, de foșnetul frunzelor, de pocnetul
Scoarței decojite de pe copaciiai căror nume nu le cunosc, darde unde
Să găseștiun ghid botanic pe-aici. Apa a curs

Ca un râu din Jabal odinioară.
Erau băltoace cu elefanți, fluvii
Cu aligatori, și un iaz în care diavolul să vorbească în limbi omenești,
Toate, între timp, nume sicative, după ce un cutremur

A scurmat pământul, cu zeci de ani în urmă. O să plouă,
Sunt convins, de vreme ce nimic nu a împiedicat
Păsările să migreze. Toate care seamănă
Sunt deja aici: barza, bâtlanul,

Albele flori zburătoare, ibisul, și cea
Care te anesteziază mai mult.

2.
Într-un poem nimic nu rămâne în picioare.
Eram cu un cocor ce-și clădea cuibul
Când un om dintr-un sat proaspăt cosit
Mi-a datun bilet cum că un soldat
Zace în pat la mine, cu un glonț
În coapsă… eram în mijlocul
Corturilor, mamelor dintr-un oraș
În care noapte de noapte măgarii
Sporovăiesc ca niște păsări, după ce aduc lemne
și apă.
Apoi vine liniștea:
Distanța de la piață
Până la plaja de discurs:
Ăsta cade afară ca un parazit
Din maț, un șarpe micuț. Asta
Are vârsta sucului lacrimal, scurtă
Ca o recoltă sau un ceas aurit
Cu cadranul crăpat, pe încheietura
Bărbatului ce poartă
Același costum în fiecare zi: în câteva zile
Corpul îi va elimina pe cei morți.
În câteva zile, pământul îi va îngropa pe cei vii
Iar memoria va merge cum a mai mers.

 

Pulse
(fragment)

1.
It wasn’t over a woman that war began, but it’s better
To see it this way, my myth professor loved to say, a man
From the South rumored to extort the bodies of college girls
Into higher grades. My girlfriend of the time told me so-

He was a creep, she
Got an A in the class and liked his joke about religion
As self-mutilation, it was Ramadan then and, O Helen,
I was fasting. I lie awake in a desert night east

Of the Atlantic on the verge of rain, the catapulted grains
Of sand on hot zinc roof, the rustle of leaves, the flap
Of peeling bark on trees whose names I do not know, and where
Would I find a botany guide here. Water flowed

Like a river from the Jabal once.
There were elephant pools, alligator
Streams, and a pond for the devil to speak in human tongues,
All desiccant names now after an earthquake

Shuffled the ground decades ago. It will rain soon,
I’m assured, since nothing has stopped
The birds from migration. All the look-alikes
Are already here: the stork, the heron,

The white flying flowers, the ibis, and the one
That anesthetizes you more.

2.
Nothing holds ground in a poem.
I was with a crane building its nest
When a man from a grass-shrapnel village
Handed me a note that a soldier
Lay in my bed with a bullet
In his thigh … I was in the middle
Of tents, mothers in a city
Where each night the donkeys
Are chattering birds after fetching wood
And lugging water.
Then comes tranquility:
The distance from the square
To the quantum of speech:
This one falls out like a parasite
From the gut, a tiny snake. This one
Is the age of lacrimal juice, brief
Like a harvest or a gilded watch
With a cracked face, on the wrist
Of the man who wears
The same suit everyday: in a few days
The body will expel its dead.
In a few days, land will bury the living
And memory will do as it did.

                                                     © din limba engleză de MARGENTO și Marius Surleac

Fady Joudah_01

Fady Joudah este un poet și medic palestiniano-american. În 2007, volumul său de poeme The Earth in the Attic a câștigat concursul tinerilor poeți de la Yale. Este bursier Guggenheim iar în 2013 a primit premiul internațional Griffin pentru .

În 2006 a publicat volumul de traduceri din arabă în engleză – The Butterfly’s Burden, aparținând poetului național palestinian Mahmoud Darwish, calificându-se ulterior în finala PEN Award for Poetry in Translation, 2008.

Joudah a publicat în 2013 un nou volum, Alight, iar poezia sa a apărut în reviste de prestigiu precum: Poetry, Iowa Review, Kenyon Review, Drunken Boat, Prairie Schooner, Crab Orchard Review.

Lasă un semn

comentarii

Autor articol: Marius Surleac

Marius Surleac
Absolvent al Facultății de Fizică, Marius a debutat cu volumul de poezie Zeppelin Jack (Herg Benet, 2011). Publică poezie în reviste din țară si străinătate, se ocupă de traduceri de poezie din engleză în română. Este pasionat de fotografie, jazz și ciclism. Își face de cap pe www.mariussurleac.ro