Seria Fundoianu – Fondane

Seria Fundoianu – Fondane

B. Fundoianu, Opere I

Poezia antumă 

„N-am să-mi iert niciodată că nu mi-am notat spusele lui, truvaiurile, salturile unei gândiri deschise spre toate orizonturile, luptând permanent cu tirania şi mediocritatea evidenţelor, gândire însetată de propriile ei contradicţii şi parcă îngrozită că ar putea izbândi.” Emil Cioran despre B. Fondane (Exerciţii de admiraţie)

Ediţia de faţă îşi propune să descopere şi/sau să redescopere pentru publicul român un foarte important autor.

Născut în 1898, la Iaşi, într-o familie evreiască, a cărei ramură maternă număra câţiva cărturari de marcă, B. Wechsler va deveni sub numele de B. Fundoianu un publicist remarcabil şi un poet care va reformula lirismul românesc, iar sub numele de Benjamin Fondane va semna scenarii de film, piese de teatru, eseuri filosofice şi poeme care l-au impus în elita intelectualităţii franceze.

Comentator şi politic de o luciditate excepţională, vecină uneori cu profeţia, apropiat de mediile Avangardei, dar adversar al oricărui extremism străin de spiritualitate şi de cultură, Funsoianu-Fondane a sfidat calomnia împrejurărilor istorice şi a crezut în destinul operei sale: Fundoianu-Fondane este un autor peren, adică actual.

Editorii

 

„Ceea ce în anii puţini ai afirmării sale (1917-1922) nu avea cum să se vadă prea clar, ceea ce s-a uitat prea uşor în perioada imediat următoare – şi după aceea – ni se înfăţişează astăzi ca o certitudine: B. Fundoianu a fost una dintre minţile cele mai luminate, una dintre sensibilităţile cele mai aderente la adevărata noutate, unul dintre avanposturile conştiinţei estetice româneşti interbelice. […]

Locul lui Fundoianu în poezia românească este după Arghezi şi Bacovia, care l-au înrâurit, şi după Blaga, dar înaintea lui Adrian Maniu, a lui Ion Pillat, a lui Voiculescu şi chiar a lui Vinea.”

Mircea Martin

„Ca viziune artistică, Fundoianu e mult mai aproape de Chagall sau Soutine, şi prin aceasta de poeţii expresionişti, decât de Francis Jammes. În ciuda aparentului lor bucolism, Priveliştile comunică o nelinişte adâncă şi secretă. E cântată nu natura, ci «sufletul» ei demonic nevăzut.”

Ovid. S. Crohmălniceanu

 

Femeie luminoasă ca şesurile-n toamnă,

dă-mi gâtul tău, cuib moale cu paseri de azur,

dă-mi mânele, mai pure ca pietrele din râuri –

femeie cu gândirea ca un polen netrebnic

şi carnea ca oricare gândire mai zămoasă.

 

Femeie, pământ negru, te vreau şi te iubesc,

te vreau, cum vreau, femeie, pământul bun şi negru,

pământ proaspăt în care dormiră toţi ai mei,

pământ proaspăt în care mi-i tânără chemarea,

pământul unde-n urmă vreau să adorm şi eu.

 

Şi vreau în ciuda celui ce seamănă-n deşert

nisip şi foc, cu umbra la brâu şi soare-n ceafă –

grăuntelui să-i dăruiesc şi apă;

aş vrea să-l ar, să-l seamăn, să-l secer şi să-l macin,

şi-aş vrea s-adorm cu grâul cel bun la căpătâi,

pământ, matrice dată din ziua cea dintâi,

în care mă aşteaptă, ca-ntr-o oglindă, chipul.

(Femeie luminoasă…)

 

„Pentru spiritul poetului mistuit de pasiunea cunoaşterii, existenţa elementară, vegetativă, nu poate fi o soluţie: un nou spaţiu se cere deci inventat. Fundoianu prelungeşte astfel o temă deja consacrată de simbolismul din care el însuşi se desprinsese. O face însă cu o energie nouă şi cu o cutezanţă a expresiei trădând o altă vârstă a poeziei.”

Ion Pop

 

B. Fundoianu (14 noiembrie 1898 – 2 octombrie 1944, lagărul nazist de exterminare Auschwitz, Polonia), cunoscut şi sub numele de Benjamin Fondane, a fost un poet, critic, eseist şi teoretician franco-român de etnie evreiască.

 

Ediţie critică de Paul Daniel, George Zarafu şi Mircea Martin

Cuvânt-înainte şi prefaţă de Mircea Martin

Postfaţă de Ion Pop

Cronologia vieţii şi a operei şi sinopsis al receptării de Roxana Sorescu

386 p, hardcover,130×200

ISBN: 978-973-124-697-0

Preţ: 29,9 lei

Lasă un semn

comentarii

Semne bune de la Persoane juridice

Descarcă, completează și semnează Contractul de sponsorizare prin care afacerea ta poate susține educația culturală.
Dacă firma este plătitoare de impozit pe profit: 20%;
Dacă firma este plătitoare de impozit pe venit: 20% trimestrial;
Dacă ești PFA, sponsorizarea este deductibilă la calculul impozitului pe venit în limita a 5% din venitul net.
ASOCIAȚIA PENTRU EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ ADLITTERA (A.E.C.A.) este înscrisă în Registrul entităților pentru care se acordă deduceri fiscale (INTERNT-266538804).
Virează către noi să putem avea coerență și mai multă consistență în informațiile culturale de care ai nevoie.
Revista SemneBune© este un proiect editorial al Asociației AdLittera și este online din 2010.

Autor articol: Semnu' Bun

Primul semnalizator cultural de pe această platformă. Îndrumă și recomandă din 2010.