Soclaton

Editura Herald aduce împreună doi mari gânditori, Socrate şi celebrul său discipol, Platon, care au dominat filosofia şi cultura europeană timp de peste două mii de ani. Cartea de faţă, Platon-Socrate este o remarcabilă sinteză realizată de filosoful idealist A. E. Taylor, pe baza materialului filosofic lăsat posteritătii de cei doi gânditori.

În toată măiestria sa, A. E. Taylor a reuşit să redea concepţiile celor doi filosofi prin prisma propriei sale impresii, reuşind să surprindă într-o lucrare restrânsă ca dimensiuni, esenţa filosofiei platonice şi socratice. Mai mult decât atât, deşi nu a avut intenţia de a epuiza materialul filosofic specific în fiecare caz în parte, Taylor a reuşit să ofere o imagine cuprinzătoare şi coerentă, din care pare că nu lipseşte nimic.

Lucrările lui Taylor despre cei doi filosofi greci, prezentate în acest volum, sunt cuceritoare prin claritate, stil literar şi subtilitate filosofică. Cititorii dialogurilor platonice, care cunosc dificultatea de a separa ideile socratice de cele ale lui Platon, vor găsi aici un punct de vedere admirabil argumentat, potrivit căruia Socrate din dialogurile ce aparţin primei părti a vieţii lui Platon nu este un simplu personaj, ci omul istoric. Este totuşi greu de spus unde se termină Socrate şi unde începe Platon. Putem afirma însa odată cu A.N. Whitehead că istoria filosofiei s-a scris ca o serie de note de subsol la opera lui Platon.

Lasă un semn

comentarii

Autor articol: Semnu' Bun

Primul semnalizator cultural de pe această platformă. Îndrumă și recomandă din 2010.